Soyut Fotoğrafçılığın Meraklı Durumu – Size İlham Verecek Bir Gözden Geçirme

Fotoğrafçılık tutkunuz varsa, geçmişte soyut görüntüler hakkında merak duyma olasılığınız yüksektir. Bu iyi bir şeydir ama, fotoğraflarınıza soyut demeye başlamadan önce konu hakkında birkaç şey bilmeniz gerekir.

Soyut fotoğrafçılığın ne olup olmadığı hakkında kesin bir tanım hala yok, ve bir tanımın olmaması, bir çok sanatçı ve amatör fotoğrafçının bu konuya meraklı olmaları ile ilişkilidir.

Bu merak, kabul gören genel soyut fotoğraf tanımına uyan sayısız görüntünün yaratılmasına yol açmıştır.  Soyut fotoğraf konusunu ciddi bir uğraşı haline getirmeden önce anlamanız gereken; soyut fotoğrafçılığın şekil, renk ve çizgiyi kullanan bir dil olduğu ve tanınmış bir özne ya da nesneyle kuvvetli ya da yetersiz (ama boş olmayan) ilişkili kompozisyonlar yaratmak olduğudur.

Foto: Taylor Leopold – On Unsplash

Foto: Taylor Leopold – On Unsplash

Bugün paylaştığım görüşler sizlerin cesaretini kırmak amaçlı değildir tam tersine, sizlere soyut görüntülerle ilgili daha iyi bir anlam kazandırmak ve sizlerle beraber izleyicilerinizin önemseyeceği işler yaratmanız için cesaretlendirme amaçlıdır.

Soyut Fotoğrafçılık;  Basit Veya Yapması Kolay Değildir

Soyut fotoğrafçılığı sarmalayan en büyük yanlış kanı, kolay bir şey olduğudur. Ama işin aslı öyle değil. Bir şeyin basit görünmesi onun yaratımının kolay olduğu anlamına gelmez. Soyut görüntüler, izleyiciye mesaj vermek için gerekli en az bilgiyi kapsar ve gerçeklikten kuvvetli bir şekilde ayrılır.

Soyut Fotoğraf ın Bir Anlamı ya da Niyeti olmalı

Soyut fotoğrafçılığa saygı ile yaklaşırsanız her seferinde anlamlı görüntüler elde edersiniz. Bunu kabul edin, hayatınızla ilgili detayları her zaman rastgele çekiyorsunuzdur ama bu görüntülerin kameranız ile ne anlatmak istediğinizi yansıtan, derin anlamları olan görüntüler olması için çalışın.

Foto: Joshua Rivera – on Unsplash

Soyut Fotoğraf  Şekil, Işık ve Formla Oynar

Soyut bir anlayışla çevrenize odaklanmanızın en hızlı ve kolay yolu görüntüyü oluşturacak ışığı yakalamanız ve farklı yüzey, şekil ve formlara bu ışığın nasıl düştüğüne odaklanmanızdır. Fotoğraf, bu elemanları hızlı bir şekilde yakalamanız için mükemmel bir araçtır. Tek bir eleman ile çalışın ve kafayı bu işe takın, günün sonunda bu eleman ilgili kayda değer fotoğraflar elde edeceksinizdir.

Soyut Fotoğrafın Bilim Ve Teknoloji İle Kuvvetli Bir İlişkisi Vardır.

Soyut Resim sanatının ortaya çıktığı ilk günlerde, sanatçılar bilim ve teknolojiyi çok önemserler ve takdir ederlerdi. Bu önemseme ve takdir sizlere yeni fırsatlar dünyası açabilir.  Bilim ve teknolojinin cansız doğası soyut görüntüler yaratmada müthiş cömerttir.

Foto: Jesus In Taiwan on Unsplash

Parçalanma

Hayatımızda yer alan nesnelerin çoğu küçük parçalardan meydana gelir. Bu objelerin soyut özlerini yakalamak için parçalanma yapmayı deneyin. Parçalanma, sanatçının bir nesneyi, ışık, gölge, yansımalar, suda yansımaları kullanarak parçalama ya da o nesneyi harfi harfine sökme tekniğidir.

Bir Şeye Benzemeyi Ya Da Size Bir Şeyi Hatırlatmayı Arar

Bu, bazı denemeler yapmayı gerektirebilir – ama bunun için zaman ayırma ve yaratıcı düşünme ile enteresan sonuçlara kesin olarak varacaksınızdır. Gözlem yaparak, başka şeylere benzeyen bir şeyler bulacaksınız. Örneğin, bazı nesne düzenlemelerini ya da nesnelerin kendisini insan yüzü olarak görme çokça rastlanan bir durumdur ( bu çok görünen algısal bir fenomen olup “Pareidolia” olarak adlandırılır.)

Hangi nesnelerin size başkalarını hatırlattığını düşünmeye gayret edin ve bu özellikleri kamera ile yakalamaya çalışın. Burada ifade için önemli olan, izleyicilerin eserlerinizi anlamaları için, yarattıklarınızla ilgili sizin bir açıklama yapma gereği duymamanızdır..

Foto: Denise Bossarte on Unsplash

Niyetiniz

Soyut görüntülerinizin bir niyeti olması hakkında fazla bir şey söyleyemeyiz: entelektüel amaçlar için değil ama bu görüntüler sizler için anlamlı olmalıdır. Eğer bu görüntüler yüreğiniz ve ruhunuzun derinliklerinden gelen duyguyu yansıtmıyorsa, bu görüntüler diğer insanlara sıkıcı gelecek, hatta siz de kendinizi hayal kırıklığına uğramış hissedeceksinizdir.

Soyut Fotoğraf Gerçeklikten Uzaklaşır

Fotoğraf, gerçekliği yakalayıp kaydetmenin güvenilir bir yolu olarak doğdu. Bu nedenledir ki, fotoğrafın ortaya çıkışından itibaren, gerçekçi resimler anlamını kaybetmeye başladı ve resim sanatı, bugün bildiğimiz sayısız türlere evrildi.

Soyut sanatın, 20. Yüzyılda ortaya çıktığında, gerçeklikten ayrılmaya kuvvetli bir eğilimi vardı – ama bu eğilim gerçeküstü sanatçılarınki gibi düşsel biçimde değildi. Soyutçular dikkatlerini gerçekliğe yoğunlaştırdılar ama algılanan gerçeklikten ayrılmak isteyen bir gerçeklik yaklaşımı kullandılar.

Soyut fotoğrafçılık, gerçekliği, nesnellikten uzak bir şekilde göstermek için asla kullanmayacaktır, işte bu yüzdendir ki soyut fotoğrafçılık yaratıcılık ve kendini ifade etmek için en uygun bir sanat türüdür.  Eğer görüntüleriniz kolayca çözümlenip okunabiliyorsa ve gerçekliği çok açık biçimde temsil ediyorsa, anlamlı olan ama gerçeklikten uzaklaşmanın özüne erişen görüntüler için çalışma stilinizi daha çok geliştirmeniz gerekir.

Foto: Mohammad Alizade on Unsplash

Üç Boyut Yerine İki Boyut

Fotoğraf, gerçekliği üç boyutta (bizim gördüğümüz şekilde) yakalamamıza olanak verir. Kübist ressamlar Picasso ve Juan Gris in sanat yolculuklarının bir döneminde yaptıkları gibi – bir nesneyi (bir nesneyi tüm açılarından görülecek tarzda) görüntülemek –soyut sonuçlara ulaşmak ve izleyicilere net bir mesaj vermek sanatçı için zorlayıcı bir yoldur.

Yukarıda yazılan iç görüleri önemseyin, o zaman anlamlı soyut fotoğrafçılığın ne olduğu hakkında net bir anlayışa sahip olacaksınız. İlk bakışta, bu görüntülerin bizim nesnel dünyamızdan bir şey ile belirsiz bir bağı ve birleşmesi olduğunu hatırlayın.

Soyut bir fotoğraf bir manzaranın küçük bir kısmını yalıtacak, izleyicilerin dikkatini çekecek ve onları daha ilerisini okumaya davet edecektir.  Bu cömert karakteri sayesinde, soyut fotoğrafçılık fotoğraf makinesi ile, bir karanlık oda ya da bilgisayarda yapılabileceği gibi, Man Ray ya da Laszlo Moholy- Nagy nin fotoğraf negatifi ya da baskısında oynama yaptıkları gibi de yapılabilir.

Esinlenmeler

Eğer soyut fotoğrafçılık konusunda kavram zenginliğinizi arttırmak istiyorsanız aşağıdaki fotoğrafçıların eserlerini incelemeniz sizlere esin kaynağı olacaktır:

Diğer kaynaklar

2019-09-11T13:20:35+03:00